Hvad er en monokromator?

Monokromatoren er en vigtig del af ethvert spektrofotometer. Her kan du lære, hvordan den er bygget, og hvordan den fungerer.

Monochromator er en optisk enhed, som anvender et diffraktionsgitter eller et prisme. Lyset kommer ind i monokromatoren gennem en indgangsslids (entrance slit) og reflekteres på spejlet, der leder lysstrålen mod diffraktionsgitteret eller prismen (fig. 1). Lysstrålen deler sig, og afhængigt af placeringen af ​​diffraktionsgitteret eller prismet transmitterer kommer kun en udvalgt brøkdel af spektret gennem udgangsslidsen (exit slit).

EXTF_25032021_monochromator-1

Fig. 1 Czerny – Turner monokromator med diffraktionsgitter

 

I spektrofotometre sidder monokromatoren normalt mellem prøven og detektoren. Spektret for prøven, der måles på, opdeles i monokromatoren, og detektoren kan så måle lysintensiteten for en bestemt bølgelængde.

En vigtig egenskab ved monokromatoren er den spektrale opløsning.

Monokromatorens parametre skal indstilles, inden spektrofotometrene bruges, og de skal være ens for alle målinger, for at man nemmest kan sammenligne resultaterne.

 

References: 

1)

2)

3)