Hvad er FWHM?

Fuld bredde ved halvt maksimum (FWHM) anvendes til bestemmelse af den spektrale opløsning. Her kan du lære mere om FWHM.

Fuld bredde ved halvt maksimum (FWHM) er bredden på spektrumkurven, der måles mellem to punkter på y-aksen, der er halvdelen af den maksimale amplitude - Fig. 1.

 

EXTF_20210409_FWHM-1Fig.1 Fuld bredde ved halvt maksimum.

 

FWHM bruges til at definere opløsning. Hvis to toppe overlapper FWHM'er, betyder det, at de ikke kan skelnes - de ligner én top.

 

References

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Full_width_at_half_maximum

2. https://bwtek.com/spectrometer-part-5-spectral-resolution/