Product Brief

NanoCuvette ™ One er en fremragende forbedring af arbejdsprocessen ved kvantitativ analyse indenfor adskillige fag såsom bioteknologi, lægemidler, kemi, fødevarer og industriel brug til kvalitetskontrol.

Download pdf here. 

 

Anvendelser

  • Målinger ved forskellige voluminer (0,5 μL, 3 mL) og koncentrationer (0,02 - 300 mg/ml)
  • Ikke-absorberende proteinkoncentrationer
  • Kontrol af ikke-absorberende/ikke-fluorescerende kinetik og enzymreaktioner
  • Kvalitetskontrolsmålinger

 

Egenskaber

  • Prisvenlig opgradering af dit UV-Vis spektrofotometer
  • Semi-genanvendelige kuvetter
  • Dansk produkt med unikt ID til sporbarhed
  • Nem at bruge og kræver ingen oplæring

 

Oversigt

NanoCuvette ™ One er en fremragende forbedring af arbejdsprocessen ved kvantitativ analyse indenfor adskillige fag såsom bioteknologi, lægemidler, kemi, fødevarer og industriel brug til kvalitetskontrol. Mulighederne med NanoCuvette™ One overgår ethvert lignede produkt på markedet i forhold til koncentrationsbestemmelse. Med NanoCuvette ™ One er du i stand til at analysere mindre prøver (ned til 0,5 μL) og et bredt interval af koncentrationer (0,02 - 300 mg/mL) af ikke-absorberende opløsninger.

 

INDS_20201016_Nanocuvette_One_Product_brief_Figure_01_high_res

NanoCuvette One udvider rækken af anvendelsesmuligheder af dit UV-Vis spektrofotometer. Den muliggør klassisk absorbansspektroskopi (dæmpning) og label-free spektroskopi ved brug af brydningsindeks. Vores patenterede fotoniske krystal (med nanooverflade) er indlagt i cuvettens overflade. Den fotoniske krystal bøjer lysstrålen så brydningsindekset registreres ved dens overflade med et bølgelængdeinterval på 550-800 nm.Sammen med vores enestående, gratis, online software SpectroWorks™ er det muligt at beregne en række forskellige parametre som er relevante for prøven som f.eks. koncentrationen osv. På denne måde kan koncentrationen af stoffer så som kulhydrater, proteiner og enzym kinetik måles helt uden farvestof eller fluorescens.
 
 
 

NanoCuvette™ One’s vigtigeste anvendelser:

 

Brug for mindre prøvevolumen til analyse

Enzymer og proteiner kan være dyre og udstyr har ofte brug for 2-3 μL for at måle på protein. NanoCuvette™ One kan måle volumener helt ned til 0,5 μL og koncentrationer ned til 0,2 mL/L for sukrose (detektionsgrænsen er under 0,2 mg/ml for sukrose koncentration).

 

Label-free koncentrationsbestemmelse

NanoCuvette™ One’s optiske filter måler brydningsindekset og kan sammen med SpectroWorks™ beregne brydningsindekset. Brydningsindeks kræver ikke nogen farve (farvestoffer eller indikator) til at måle brydningsindekset. Det er således muligt at bestemme koncentrationen af gennemsigtige opløsninger med et spektrofotometer.

 

Monitorering af label-free enzymreaktioner

Label-free enzymaktivitetsbestemmelse med et substrat kan monitoreres via ændringen i brydningsindeks af opløsningen som produkt dannes over tid. Med NanoCuvette™ One’s indbygget optiske filter kan du måle ændring i brydningsindeks som følge af en enzymkinetisk reaktion ved brug af et UV-Vis spectrophotometer

 

 INDS_20201016_Nanocuvette_One_Product_brief_Figure_02_high_res
 
 
Label-free protein koncentrations bestemmelse
Nogle proteiner kan kvantificeres ved brug af absorptionsspektroskopi fordi aromatiske aminosyrer absorberer UV-lys ved 280 nm. Afhængig af mængden af protein vil de absorbere forskellige mængder lys ved 280 nm og have varierende absorptionskoefficient. Absorptionskoefficienten kan beregnes teoretisk men der er en usikkerhed på 10% eller højere. Med label-free spektroskopi kan absorptionskoefficienten bestemmes eksperimentelt. Ved brug af den specifikke brydningsforskel kan koncentrationen bestemmes uden brug af en standardkurve. Denne metode gør det muligt at kvantificere proteiner uden fortynding
 
 

Absorptions- versus label-free-spektroskopi

 

Med absorptionsspektroskopi relateres Beer-Lamberts lov lysets dæmpning til egenskaberne ved materialet som lyset bevæger sig igennem:

 

A = εcl + A0 , 

 

ILLU_20160313_NanoCuvette_Principle_Simple_Abs_275x150

 

hvor A er absorbansen, ε er den molare absorptionsko-efficient, c er koncentrationen, l er den optiske vejlæng-de og A0 er baggrundsabsorbansen.

Når lyset rammer en fotonisk krystal i nanostørrelse, relateres resonansbølgelængden til brydningsindekset eller koncentrationen tæt på overfladen:

 

λ = β(αc + ns) + λ0 ,

 

ILLU_20160313_NanoCuvette_Principle_Simple_275x150

 

hvor λ er bølgelængden, β er en koefficient, α er den specifikke brydningsforskel, c er koncentrationen, ns er opløsningsmidlets brydningsindex og λ0 er den reso-nansbølgelængde der bruges som reference. Dette er label-free spektroskopi

 

Hvorfor opgraderer vi UV-Vis spektrofotometri?

Tradionelt har laboratoriearbejde med spektrofotometri været begrænset af et mangel på robuste metoder til at bestemme koncentrationer. Vi opgraderer UV-Vis spektrofotometri verden over og for alle større instrumentmærker for at skabe nye måder at udføre effektiv, billig og pålidelig spektroskopi.

 

Contact us for more information 

Copenhagen Nanosystems ApS,
Hørmarken 2, DK-3520 Farum, Denmark
Tel: +45 36 99 27 46