SpectroWorks™

SpectroWorks™ er en moderne softwareplatform til UV-Vis spektrofotometri, partikelstørrelsesanalyse og label-free analyse.